hu

 

Kezdő/újrakezdő:

Azoknak, akik még nem tanulták az angol nyelvet, vagy régen, rövid ideig tanulták, és úgy érzik, mindent elfelejtettek.

A cél a nyelvtani alapok biztos elsajátítása mellett az alapszókincs megszerzése. A tanultakat életszerű szituációkban gyakoroljuk, hiszen a legfontosabb cél, hogy a tanuló mielőbb kommunikálni tudjon.

 

Rendszerező:

Azoknak, akik már hosszabb ideje tanultak angolt, de úgy érzik, hiányosságaik vannak. Ezen a tanfolyamon gyors tempóban az alapoktól átvesszük a hétköznapi beszédhez szükséges nyelvtant, és közben nem feledkezünk meg a kommunikációs képességek fejlesztéséről sem.

 

Haladó:

Azoknak, akiknek stabil alapfokú nyelvtudásuk már van és legfőképp a kommunikációs képességüket és a beszédértést szeretnék fejleszteni. Ezen a szinten már változatos témák feldolgozására van lehetőség, amit ki is használunk, nem megfeledkezve a nyelvtani tudás fejlesztéséről.

 

Középfokra felkészítő:

Azoknak, akik középfokú nyelvvizsgára készülnek. Az órákon átvesszük a nyelvvizsgán megkövetelt nyelvtani anyagot, begyakoroljuk a nyelvvizsgákon tipikusan előforduló feladatokat, emellett szituációs feladatokon keresztül felvértezzük magunkat a szóbeli nyelvvizsgára.

 

Beszédkészség-fejlesztő társalgási óra középszinten:

Azoknak, akik már középfokú szinten beszélnek angolul és szeretnék megtartani, gyakorolni a megszerzett tudást. Ezeken az órákon nem elsődleges cél új nyelvtani tudás megszerzése, inkább a már meglévő tudást csiszoljuk, a szókincset aktiváljuk változatos feladatok, témák segítségével.

 

Középiskolásoknak:

  • érettségire felkészítés
  • pótvizsgára felkészítés
  • egyéni felzárkóztatás

 

Általános iskolásoknak:

  • játékos ismerkedés az angol nyelvvel (azoknak a gyerekeknek, akik az iskolában nem tanulnak angolt)
  • angoltudás játékos fejlesztése (azoknak a gyerekeknek, akik tanulnak angolt a suliban, de emellett gyakorlásra van szükségük, vagy gyorsabban haladnának. Ezeken az órákon minden gyerkőccel sikerül megszerettetni az angol nyelvet.)
  • felvételire felkészítés 8.osztályosoknak

 

Emellett minden felmerülő igénynek igyekszem megfelelni. Bármilyen, az órákkal kapcsolatos kérdést, egyéni kérést szívesen fogadok!