hu

 • Az óradíjak befizetése havonta előre történik, a tanulóval vagy a csoporttal egyeztetett napon, azaz minden hónap ugyanazon napján. Tehát ezen a napon a soron következő hónap óráinak díja kerül rendezésre.
 • Abban az esetben, ha a befizetés nem történik meg a vállalt határidőig, további 7 nap áll rendelkezésre az óradíjak rendezésére, következmények nélkül. Tehát 7 nap fizetési elmaradásig új tanulót nem osztunk be ugyanarra az időpontra.
 • Ha a befizetés a 7 nap alatt sem történik meg, az órára a hely csak addig lesz biztosítva, amíg arra az időpontra új tanuló nem jelentkezik.
 • 21 napos fizetési elmaradás elérése után a további órákra a tanuló nem járhat. Ha a tanuló a díjat időközben rendezi, az órák folytatódhatnak (de elképzelhető, hogy más időpontban, ha közben arra az időpontra új tanuló jelentkezett vagy a csoport megtelt).
 • A tanár vállalja, hogy a már kifizetett órák időpontján nem változtat, az órákra lelkiismeretesen és alaposan felkészül, az órákat teljes terjedelmében megtartja, haladási naplót vezet és rendszeres értékelést készít, mely a tanárnál megtekinthető.
 • Az óraszámok meghatározása és az órák beosztása egyéni tanulók és csoportok esetén is mindig egy hónapra előre történik. A tanulók ilyenkor jelezhetik, hogy mely órák ne legyenek megtartva, vagy legyenek áthelyezve másik időpontra. Ez azt is jelenti, hogy a később lemondott órák után óradíj visszatérítés nincs.
 • Egyéni tanuló esetében utólag órát lemondani az óra kezdete előtt 24 óráig lehetséges. A kimaradt órát a tanuló a tanárral egyeztetett későbbi időpontban pótolhatja be.
 • Csoportos foglalkozás esetén utólagos óralemondás nincs (hiszen az óra megtartásra kerül a többi diákkal). A kimaradt órát a tanuló a tanár útmutatása alapján otthon vagy egyéni óradíj ellenében (amelynek összege a tanteremben megtekinthető) a tanárral egyeztetett későbbi időpontban pótolhatja be.
 • A tanár betegsége miatt elmaradt óra esetén a tanulók óradíjvisszafizetést vagy egyeztetett időpontban történő órabepótlást kérhetnek.
 • Ha a csoportlétszám a már kifizetett hónap alatt megváltozik, akkor a csoport óradíja a következő havi befizetésnél fog módosulni, az új csoportlétszámnak megfelelően. A régi csoporttagok túlfizetés esetén arra a hónapra visszatérítést kapnak.
 • Ha a tanuló nem kíván több órára járni, azt lehetőség szerint a soron következő fizetési határidő előtt legalább 14 nappal jelezze.